Arbetsliv
Publicerat: 2012-10-16

Spaning

God hälsa en jobbfråga

God hälsa en jobbfråga

Det finns ett starkt stöd för uppfattningen att friska och hälsosamma medarbetare är bra för varumärket det visar årets Hälsobarometer som PwC gjort i samarbete med Riksidrottsförbundet. Var tredje chef uppger att de ställer krav på god hälsa för anställning. Vanligast är kraven på en sundare livsstil inom börsbolagen. De allra flesta cheferna i undersökningen är personligt engagerade i motions- och hälsofrågor och sju av tio säger att de försöker att leva hälsosamt och därmed vara en förebild för medarbetare. Nio av tio chefer motionerar minst en gång i veckan. Undersökningen visade också att en klar majoritet tror att hälsofrågorna kommer att få ännu större betydelse för rekryteringsarbete och konkurrenskraft framöver.