Teknik / Prylar
Publicerat: 2017-10-16

Spaning

Hackad.se hjälper användaren ha koll på sin identitet

Hackad.se hjälper användaren ha koll på sin identitet

En av tio har varit med om att deras uppgifter missbrukats på nätet, det visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av det svenska säkerhetsbolaget ProtectMe. Därför lanseras nu Hackad.se - en ny gratistjänst där alla som vill kan kolla om sin e-postadress någon gång har äventyrats i en dataläcka. Hackad.se ger användaren information om vilka uppgifter som läckt, när det skett, vilka konton som är berörda och vilken risknivå det innebär. Hackad.se är en gratistjänst från ProtectMe.
Hackad.se hjälper användarna genom att uppmärksamma om ens egna kontouppgifter kan vara läckta och på så sätt ge användaren goda möjligheter att säkerställa att kontot inte blir kapat. Med hackad.se kan användare skapa en större medvetenhet kring internetsäkerhet och integritetsaspekter av att vara ute på nätet.
Läs mer på https://hackad.se/