Hälften av svenskarna har e-handlat mat

Hälften av svenskarna har e-handlat mat

Undersökningsföretaget GfK har gjort en kartläggning av e-handeln med mat och dagligvaror. Undersökningen visar att drygt hälften av de svenska hushållen handlat hem mat via nätet minst en gång under det senaste året. Enligt E-barometern uppgick tillväxten till 28 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande period 2017.

 

Läs mer: http://www.butikstrender.se/drygt-halften-har-e-handlat-mat/