Hälsa / Träning
Publicerat: 2015-11-03

Spaning

Hälsoråd i din smarta klocka

Hälsoråd i din smarta klocka

Tänk om din smarta klocka kunde tala om för dig vad du ska äta, när du ska träna och ge dig andra hälsoråd. Det kan snart bli verklighet om man ska tro amerikanska Welltok. Företaget har i samarbete med IBM tagit fram appen CaféWell Concierge. Appen använder sig av IBMs artificiella intelligens Watson för att lära sig användarens beteende och med stöd av denna data samt sin allmänna hälsokunskap ge använder individuella hälsoråd om träning, mat etc. Man har tänkt att använda sig av Apple Watch för att samla in information om användaren. Appen finns dock ännu inte till klockan men testas just nu internt på IBM för att samla in data för framtida användning.
Läs mer om appen här: http://welltok.com/products/cafewell-concierge.html