Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2024-05-06

Spaning

Handhygiensutbildning i VR

Handhygiensutbildning i VR

För att ge mer kunskap och praktisk erfarenhet kopplat till handhygien erbjuder Tork en innovativ och interaktiv utbildning: Tork VR Clean Hands Training and Education. Utbildningen är kostnadsfri och tillgänglig för all vårdpersonal. Utbildningen ges i form av ett roligt och interaktivt spel som har utvecklats särskilt för att göra handhygienträning mer engagerande och inspirerande. Genom ett antal verkliga situationer får vårdpersonal möjlighet att träna på vart och ett av WHO's fem moment för handhygien – med sina egna händer.

 

Källa: https://www.tork.se/hygien/bra-hygien/tork-clean-care/sjukvard/utbildning-i-handhygien

 

Bild: Tork press