Media
Publicerat: 2019-05-29

Spaning

Högt förtroende för nyhetsmedier

Högt förtroende för nyhetsmedier

Vårt förtroende för svenska medier är fortsatt högt. Det visar resultaten av den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet. Samtidigt, visar en analys, ser vi en ökad polarisering.
Drygt hälften av svenskarna, 56 procent, uppger att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för radio och tv som samhällsinstitutioner. Motsvarande siffra för dagspressen är 33 procent. Sett över tid (och forskningen har följt den här frågan över relativt lång tid) är medieförtroendet stabilt.
Samtidigt visar SOM-undersökningen att skillnaderna i medieförtroende mellan olika samhällsgrupper nu ökar. Yngre personer har något lägre förtroende än äldre, lågutbildade lägre än högutbildade – och personer till höger på den politiska vänster-högerskalan lägre än personer till vänster. Till exempel har 44 procent av de som placerar sig till höger på skalan högt förtroende för radio och tv, jämfört med 67 procent av de som ser sig som vänster. Motsvarande siffror för dagspressen är 24 (höger) respektive 44 procent.
 
Källa: https://som.gu.se/publicerat/bocker/forhandspublicering