Shopping
Publicerat: 2014-02-19

Spaning

Intelligent ljus

Intelligent ljus

Att följa och uppdatera kunder i butiker är en av de hetaste trenderna. Fler nya tjänster och produkter har redan lanserats på området t ex Apples iBeacon. Nu föreslår Philips ett nytt sätt, intelligent ljus. Philips system baseras på existerande butiksbelysning, vilket också har det positiva att det ger lägre investeringskostnader för butiken, som via ljus kan kommunicera med kundernas mobiltelefoner. Belysningen kan användas för att skapa ett positioneringssystem som kan tala om för systemet var den enskilda kunden befinner sig och därigenom skicka information om t ex erbjudanden eller hjälp att hitta varor.
Läs mer här: http://www.newscenter.philips.com/main/standard/news/press/2014/20140217-Intelligent-in-store-LED-lighting-communicates-with-your-smartphone.wpd#.UwR7tUJ5NOq