Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2020-01-28

Spaning

IPsoft lanserar mer människolik avatar

IPsoft lanserar mer människolik avatar

AI-bolaget IPsoft släpper nu en ny avatar till AI:n Amelia. Det nya utseendet, tillsammans med de förmågor som återfinns hos Amelia, skapar förutsättningar för en ännu bättre användarupplevelse - som utgår ifrån hur vi människor interagerar på bästa sätt - och stärker möjligheterna till samarbete mellan människa och maskin.
Den nya versionen av Amelia är inte bara människolik i sin interaktion tack vare sina kognitiva förmågor - som härmar hur den mänskliga hjärnan fungerar – utan bygger också på den senaste tekniken inom avatarutveckling. Avataren kan ta fasta på de visuella element i kommunikationen som berör konversation, uttryck, känslor och förståelse, och är anpassad för alltifrån vardagliga situationer till interaktioner som skapar en djupare kundförståelse och ett större affärsvärde.
Amelias nya avatar ger företag ännu bättre förutsättningar att interagera med sina kunder och anställda med hjälp av digitala medarbetare då dessa inte bara ser mänskliga ut i sin interaktion utan också använder sofistikerad konversationsbaserad AI. Internt skapar detta bättre användarupplevelser för de anställda och externt kan Amelias nya avtar bygga starkare varumärkeslojalitet och nya affärsmöjligheter.
Förutom avataren kommer Amelia dessutom att utökas med mer lätthanterade designverktyg. Dessa verktyg ska göra det enklare för medarbetare som saknar teknisk kompetens och bakgrund att både träna och använda Amelia för olika uppgifter, och gör att de kan sätta Amelia i arbete på bara 30 minuter.
 
Läs mer: https://www.ipsoft.com/amelia/
 
Foto: Press IPSoft