Mat / Dryck
Publicerat: 2016-04-20

Spaning

Klimatguidade recept från ICA

Klimatguidade recept från ICA

ICA börjar nu klimatguida sina recept. Recepten som är bra klimatval kommer att märkas med ett, två eller tre löv som symboliserar hur bra de är ur ett klimatperspektiv. Beräkningarna bygger på en vetenskaplig metod som är utvecklad i samarbete med Chalmers tekniska högskola. Klimatberäkningen av recepten görs utifrån vetenskapligt framtagna koldioxidvärden som anges på varugruppsnivå. Det är ett värde per kategori, t.ex. ett för ost, ett för fisk osv. Utöver klimatguidningen har vissa recept också klimatanpassningstips.
Läs mer här: http://www.ica.se/recept/klimatguide/