Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2022-10-17

Spaning

Läkemedelsrobot ska minska risken för förväxling av läkemedel

Läkemedelsrobot ska minska risken för förväxling av läkemedel

30 patienter inom den avancerade hemsjukvården i Region Stockholm ska för första gången testa en robot som hjälper dem att ta sin medicin. Syftet är att minska risken för felbehandling av läkemedel, under- och överdosering eller förväxling av läkemedel. I vissa fall kan risken för missbruk även minskas. Det är första gången en läkemedelsrobot integreras inom den avancerade hemsjukvården.

Läkemedelsroboten, inte större än en skokartong, placeras i patientens hem. Roboten laddas med patientens ordinerade läkemedel förpackade i dospåsar. Läkemedelsroboten avläser tidpunkt för nästa läkemedelsintag och vid korrekt datum och klockslag matas en dospåse fram och blir därmed tillgänglig för patienten. För att påminna om att det är dags att ta läkemedel signalerar roboten med ljus och ljud. Om patienten av någon anledning inte tar ut sin dospåse från roboten kommer patientens sjuksköterska att få ett larm om detta och kontaktar då patienten, antingen genom ett telefonsamtal eller ett besök.

 

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/lakemedelsrobot-ska-minska-risken-for-forvaxling-av-lakemedel?publisherId=3236075&releaseId=3332427

 

Bild: Press ALeris