Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2021-04-16

Spaning

Livsstilsprofil ger svar om klimatavtryck

Livsstilsprofil ger svar om klimatavtryck

Betalföretaget Qliro lanserar tjänsten ”Livsstilsprofilen” i sin app. Där kan användaren se sitt individuella klimatavtryck. Syftet med tjänsten är att öka medvetenheten kring hållbar konsumtion. Den nya tjänsten är ett samarbete med techbolaget Deedster. Med Livsstilsprofilen kan Qliros app-användare svara på livsstilsrelaterade frågor och sedan koppla upp sina faktiska banktransaktioner och se det koldioxidutsläpp som konsumtionen utgjort per köp och transaktion. Användaren får därmed individuell insikt om hur livsstilen och konsumtionsvanorna påverkar klimatet. I nästa steg kommer användaren få skräddarsydda tips på klimatsmarta handlingar för att inspirera till mer hållbara val.
 
Källa: https://www.qliro.com/sv-se/investor-relations/press/article?qliro-fortsatter-sin-satsning-for-en-mer-hallbar-konsumtion-nu-kan-2-miljoner-svenskar-se-sin-klimatpaverkan
 
Bild: Press Qliro