Arbetsliv
Publicerat: 2018-12-18

Spaning

Många redo att omfamna AI på jobbet

Många redo att omfamna AI på jobbet

Elektronikföretaget Fujitsu har genomfört en studie tillsammans med analysfirman Pierre Audoin Consultants (PAC) där man undersökte utmaningar som företag upplever – utifrån de anställdas perspektiv. Respondenterna är medarbetare på medelstora företag inom finans, tillverkningsindustri, detaljhandel och transport, från sju länder och regioner, däribland Norden.

Resultaten indikerar att många företags IT i dagsläget misslyckas med att stötta sina medarbetare på ett tillfredsställande sätt. De anställda upplever att deras produktivitet minskar trots att de arbetar fler timmar. De uppger exempel som otillräcklig säkerhet, upprepade systemfel och problem att få tillgång till den information de söker och behöver. Som en lösning på detta är de villiga att omfamna hjälp från Artificiell intelligens (AI)

Vad vill de anställda ha? Balans mellan arbetsliv och privatliv, bättre produktivitet – och stöd från AI. Fler än nio av tio upplever att de arbetar minst lika hårt (45 %) eller hårdare (47 %) jämfört med för två år sedan. Samtidigt svarar 40 procent att deras faktiska produktivitet har stagnerat eller minskat. Detta kan vara en anledning till att de flesta betraktar AI som en positiv kraft som kan hjälpa dem i arbetet. Över 80 procent tror nämligen att digitala assistenter eller personliga användarupplevelser som drivs av AI kommer ha en positiv effekt på arbetsvardagen. Och det är inte enbart generationen som vuxit upp med digital teknik som tror på AI. Svaren är jämt fördelade mellan anställda tidigt i karriären och de med lång arbetslivserfarenhet.

En annan aspekt är att konkurrensen om talang hårdnar men där många arbetsplatser misslyckas att tillgodose förväntningarna. Omkring hälften (46 %) anser att deras nuvarande arbetsplats inte har en positiv inverkan på rekrytering och bevarande av människor med nyckelkompetenser.

Källa: http://www.fujitsu.com/global/themes/co-creation/success-report