Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2021-05-04

Spaning

Sämre upplevd hälsa för hemarbetare

Sämre upplevd hälsa för hemarbetare

Sämre hälsa, ökad vikt, mindre motion, mer stillasittande och en i allmänhet mindre hälsosam livsstil: det är resultatet av ett år av hemarbete. Det visar en undersökning som försäkringsbolaget If låtit Syno International genomföra. 13 procent säger sig vara i bättre fysisk form i dag än innan pandemin, medan 31 procent säger sig vara i sämre form. 46 procent tillbringar mer tid stillasittande.
Några nyckelresultat ur undersökningen:
36 procent säger att deras hälsa påverkats negativt.
46 procent rör sig mindre i vardagen än tidigare.
33 procent har gått upp i vikt under pandemin.
38 procent tycker att det är svårare att upprätthålla en hälsosam livsstil.
Hälsoeffekterna av hemarbete är allra tydligast hos de yngsta i undersökningen, personer i åldern 18-22 år. I den gruppen säger 57 procent att deras hälsa påverkats negativt av hemarbetet (hela befolkningen: 36 procent), 58 procent (46) att de tillbringar mer tid stillasittande och 58 procent (38) att det är svårare att upprätthålla en hälsosam livsstil vid hemarbete.
32 procent av de som arbetat hemma under pandemin säger sig vilja arbeta hemma mer när pandemin är över, än vad de gjorde innan. 43 procent (50 procent av alla män) säger att de inte vill arbeta mer hemifrån.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/samre-halsa-efter-ett-ar-av-hemarbete?publisherId=391729&releaseId=3298047
 
Bild: press If