Utbildning
Publicerat: 2013-05-29

Spaning

Matematiken tilltar i popularitet

Matematiken tilltar i popularitet

Högskolestudenter inom ämnesområdet matematik har under senare år växt i antal, och till utbildningar inom matematik på KTH, Chalmers, Lunds tekniska högskola samt universiteten i Stockholm, Göteborg och Uppsala har förstahandsansökningarna ökat med 21 % under perioden 2009-2013.
Anledningen till det ökade intresset för matematikstudier på högre nivå tros hänga samman med en tilltagande teknikutveckling, samt att mycket arbete lagts ned för att öka intresset för matematik under låg, mellan- och högstadieskolan.
Matematiker har tidigare setts som lite "nördiga" i samhället, en syn som man nu tror förändras mot att matematikern ses som mer trendriktig och inne. Man lyfter också fram att det i dag finns fler förebilder inom matematiken, t.ex. i Niklas Zennström (skapare av Skype) och Daniel Ek (Spotify).
Att matematik som ämnesområde idag innehar en större popularitet än för några år sedan framstår som klart, och frågan är hur populärt ämnet kommer att vara bland våra framtida högskole- och universitetsstudenter.
Läs mer på: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rakna-med-fler-framtida-mattesnillen_8217972.svd