Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2024-06-04

Spaning

Microsoft satsar 34 miljarder på AI i Sverige

Microsoft satsar 34 miljarder på AI i Sverige

Microsoft gör sin största enskilda investering i Sverige, med planer på att investera 33,7 miljarder kronor under två år på molninfrastruktur och artificiell intelligens (AI). Initiativet syftar till att accelerera Sveriges införande av AI, öka landets långsiktiga konkurrenskraft genom kompetensutveckling av nuvarande och framtida arbetskraft, och skapa långsiktiga fördelar för den svenska ekonomin. Microsoft kommer bland annat att utöka sin moln- och AI-infrastruktur och distribuera 20 000 av de mest avancerade GPU:erna till sina befintliga datacenterregioner i Sandviken, Gävle och Staffanstorp.

Microsofts gör även en utbildningssatsning som syftar till att accelerera svenska innovationsinitiativ, etablerade företag samt den välrenommerade svenska startup-scenen, och tar upp det akuta behovet av kompetenshöjning inom AI.

Företaget kommer under tre år att tillhandahålla kompetensutbildning för 250 000 personer, vilket motsvarar cirka 2,4 procent av befolkningen. Kompetenshöjningen kommer att ske genom teknisk utbildning och yrkesutbildning av studerande i form av utveckling av AI-färdigheter, skräddarsydd utbildning för omskolning inom branschspecifika yrken samt expertutbildning inom AI för utvecklare.

För att vägleda kompetensprogrammen inrättar Microsoft ett AI-insiktsråd som samlar ledare inom den akademiska världen, näringslivet och offentliga sektorn. Kompetensprogrammet kommer att drivas i nära samarbete med partner och representanter från bland annat Arbetsförmedlingen, Linköpings universitet, TechSverige och samarbetspartner inom svenska Microsofts Responsible AI Innovation Center.

 

Källa: https://news.microsoft.com/sv-se/2024/06/03/microsoft-tillkannager-en-investering-pa-337-miljarder-kronor-under-tva-ar-i-moln-och-ai-infrastruktur-och-ett-ai-kompetenslyft-for-en-kvarts-miljon-manniskor-i-sverige/

 

Bild: Depositphotos