Hälsa / Träning Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2021-12-15

Spaning

Unga dricker allt mindre men snusar mer

Unga dricker allt mindre men snusar mer

En ny rapport från CAN visar rekordlåga nivåer för ungas drickande. Det gäller både hur många som dricker och hur mycket de dricker. Under pandemin har den nedgång som pågått under hela 2000-talet fått ny fart. Däremot ökar snusandet. Även användande av narkotika och ickeförskrivna läkemedel har mätts. I årets upplaga av CAN:s nationella skolundersökning svarade 36 procent i årskurs 9 och 67 procent i gymnasiets år 2 att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Bland niondeklassarna stannade nedgången av åren före pandemin, men har nu fått ny fart.
Även rökningen har minskat kraftigt bland svenska skolungdomar. Nedgången fortsatte även under 2021. 8 procent i årskurs 9 respektive 17 procent i gymnasiets år 2 klassificerades som rökare. Sedan 70-talet har rökarna i årskurs 9 halverats två gånger om. Snusningen har däremot ökat i båda årskurserna under de senaste åren. Särskilt tydlig syns uppgången bland flickor. Det är dock fortfarande betydligt vanligare att snusa bland pojkar. Det var 11 procent i årskurs 9 och 23 procent bland gymnasieleverna som snusade år 2021. I årets undersökning ställdes för första gången frågor om vitt snus. I nian uppgav 19 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna att de provat vitt snus någon gång. I gymnasiet var det 37 procent av flickorna och 31 procent av pojkarna som hade provat vitt snus.
Narkotikaerfarenheten brukar variera något från år till år. I ett längre perspektiv har den varit på ungefär samma nivåer de senaste 20 åren. I årets mätning låg användandet i det lägre spannet. Det vanligaste preparatet är cannabis.
 
Källa: https://www.can.se/undersokningar/cans-nationella-skolundersokning/
 
Bild: Depositphotos