Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2023-03-15

Spaning

Minskad handel med Kina förutspås

Minskad handel med Kina förutspås

En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att hälften av de svenska företagen har planer på att minska sina inköp från Kina under de kommande två åren. Leveransstörningar är ett argument som återkommer, även om de minskat på senare tid, dock främst på grund av minskad efterfrågan från konsumenterna. 43 procent av företagen svarade i undersökningen om import och produktion utomlands att de avser att minska inköpen ”betydligt”, framförallt från Kina.

 

Källa: https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/internationell-handel/minskad-import-fran-kina-vantar-manga-foretag-tar-det-sakra-fore_1194590.html

 

Bild: Depositphotos