Värderingar
Publicerat: 2023-06-16

Spaning

Moralen i världen stabil över tid

Moralen i världen stabil över tid

Människor över hela världen anser att moralen försämras.  En ny forskningsstudie, publicerad i Nature, tyder dock på motsatsen. Forskarna har analyserat 177 undersökningar med över 220 772 deltagare, och konstaterar att 84 procent anser att moralen har försämrats. Denna uppfattning är konsekvent, oavsett om individer tillfrågades om förändringar under det senaste året eller över de senaste 50 åren. Resultatet är likartat över hela världen.

Men även om konsensus kan tyda på en sviktande moral, pekar bevisen på motsatsen. Man skulle t ex kunna förvänta sig att en moralisk försämring skulle åtföljas av en ökning i våldshandlingar eller brist på respekt, men historisk data visar att allvarligt omoraliska handlingar, såsom krig, mord och slaveri, har minskat över tid.

För att avgöra om vardaglig moral verkligen har försämrats, granskades undersökningar som frågade om dagliga erfarenheter av respekt, hjälpsamhet och altruism. Analys av 107 undersökningar som genomfördes mellan 1965 och 2020 med över 4,4 miljoner människor indikerar att svar på frågor om vardaglig moral har förblivit märkbart stabila. Inga signifikanta förändringar kunde identifieras, med små uppåt- eller nedåtgående trender som i genomsnitt resulterade i ingen övergripande rörelse.

 

Källa: https://www.experimental-history.com/p/the-illusion-of-moral-decline

 

Bild: Depositphotos