Värderingar
Publicerat: 2020-04-03

Spaning

Negativ bild av samtid och framtid hos svenskarna

Negativ bild av samtid och framtid hos svenskarna

Sverige är på väg åt fel håll, förtroendet för sjukvård, medier och forskare är förhållandevis högt och frågor om brottslighet och klimat klättrar på dagordningen. Det visar senaste rapporten från SOM-institutet vid Göteborg Universitet. Den årliga rapporten undersöker svenskarna attityd kring en rad olika frågor. Ett axplock av resultaten av årets undersökning:

- Allt fler anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. 61% tycker att den går åt fel håll, att jämföras med 19% som tycker att den går åt rätt håll. Detta är den mest negativa bild sedan detta började mätas år 2012.

- Svagt nedåtgående trender för såväl regeringens arbete som bedömningar av demokratin i Sverige.

- Lägsta bedömningen av den svenska ekonomin sedan nittiotalskrisen – och detta alltså redan innan coronavirusets ankomst.

- Kategorin lag och ordning gör ett stort ryck i listan över vilka som är svenskarnas viktigaste samhällsfrågor. Tydligt att frågor om brottslighet och kriminalitet har blivit allt viktigare.

- Även miljö- och klimatfrågor har klättrat på listan över viktiga samhällsproblem. Kvinnor, yngre, högutbildade och de som står till vänster politiskt finner dessa frågor som särskilt viktiga.

- Oron är stor för områden som rör miljö- och klimatfrågor. Omkring 9 av 10 svenskar är mycket eller ganska oroliga inom dessa områden. Oroslistan toppas för första gången någonsin av oro för försämrad havsmiljö, något som 56% svarar är mycket oroande inför framtiden.

- Av särskilda skäl redovisades även oron för globala epidemier, något som vanligen inte får mycket uppmärksamhet. Hösten 2019 angav endast 22 procent av svenskarna att globala epidemier var mycket oroande, en baslinje inför framtida mätningar.

Läs mer: www.som.gu.se/publicerat/presenterat

Bild: Screenshot SOM-instutet