Nya rekord för svensk ekomarknad

Nya rekord för svensk ekomarknad

Trots lägre aktivitet i butikerna väljer svenskar i allt högre omfattning ekologiska livsmedel och ekotrendden har breddats och djupnat.  Ekoweb släpper för tionde året i rad sin marknadsrapport för svensk ekologisk livsmedelsmarknad. 2017 blev ännu ett nytt rekordår för försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige. Värdet på ekoförsäljningen (KRAV-märkta och EU-ekologiska livsmedel) ökade med 2,5 miljarder kronor till sammanlagt 27,9 miljarder, en ökning med 9,8 procent. Den ekologiska andelen uppgår därmed till 9,3 procent av alla sålda livsmedel i Sverige (8,7 procent 2016). Under en 10-års period (från 2015) förväntas värdet fördubblas och den prognosen ligger fast. Sett i backspegeln så har värdet på ekomarknaden mer än fyrdubblats under 10 år.

Detaljhandeln har annars under året inte varit lika fokuserad på att profilera ekologiskt som tidigare. Betydligt färre renodlade ekokampanjer har genomförts. De ekologiska mervärdena har haft konkurrens av lokalt, närodlat, svenskt och klimatsmart, i allt högre grad. Allt mer ekoförsäljning sker via näthandel. Där är ekoandelen hela 15-25 procent, mer än dubbelt jämfört inköpen i detaljhandeln.

Prognosen för ekoförsäljningen 2018 är en fortsatt värdeökning på ca 2 miljarder kronor. Prognosen till år 2025 är att den ekologiska marknaden kommer att utgöra ca 15 procent av den totala livsmedelsförsäljningen.

 

Läs mer: http://www.ekoweb.nu/?p=11642