Utbildning
Publicerat: 2015-03-31

Spaning

Nytt sätt att lära ut i Finland

Nytt sätt att lära ut i Finland

I Finland är man på gång att anta en ny läroplan som i grunden ska förändra hur man undervisar i finska skolor. Enligt experter så beskrivs förändringen som en av de största som gjorts i något land. Den största förändringen är att man kommer att överge traditionell ämnesundervisning. Istället kommer man att införa något man kallar ”fenomen” dvs istället för att läsa samhällskunskap så kommer man att fokusera på delområden t ex EU. Enligt förslaget ska detta nya upplägget även påverka skoldagens utformning till att bli mer projektinriktad och inte indelad i ämneslektioner. Den nya läroplanen ska träda i kraft hösten 2016.
Läs mer här: http://blogs.edweek.org/teachers/teaching_now/2015/03/finland-interdisciplinary-phenomenon-teaching.html