Obligatoriskt med solpaneler i Kalifornien från 2020

Obligatoriskt med solceller i Kalifornien ifrån 2020

Kalifornien blir den första amerikanska delstaten som kräver solpaneler på nybyggda bostäder. Den nya lagen omfattar i princip alla nybyggda villor och flerbostadshus på upp till tre våningar från 2020. Hus med för liten takyta eller som står i ett läge där taket skuggas av kringliggande träd eller byggnader är undantagna från reglerna.

Delstaten räknar med att kostanden för nybyggda hus ökar med mellan 25 000 och 30 000 dollar till följd av de nya reglerna. Solpanelerna står för ungefär halva kostanden, resten går åt till bättre isolering, mer energieffektiva fönster och annan kringutrustning. Men enligt delstatens egna uträkningar kommer solpanelerna innebära en besparing på 50 000 till 60 000 dollar i minskade driftkostnader över en 25-årsperiod.

Läs mer: https://www.nytimes.com/2018/05/09/business/energy-environment/california-solar-power.html