Media Värderingar
Publicerat: 2018-04-11

Spaning

Ökad medvetenhet och ökad oro för datainsamling

Ökad medvetenhet och ökad oro för datainsamling

Analysföretaget Insight Intelligence har för fjärde året i rad genomfört en attitydundersökning om svenska folkets syn på digital integritet. Årets undersökning visar på ett trendskifte.
Från att de senaste åren ha minskat har andelen svenskar som är negativa till insamling- och användande av personlig digital information i samhället ökat med tio procentenheter under det senaste året. Fler är också oroliga för att den personliga information som de delar med sig av används i syften som de inte är bekväma med. Andelen som säger sig vara det är dubbelt så hög i år som för tre år sedan.
Läs rapporten: http://www.insightintelligence.se/wp-content/uploads/2018/04/deladeMeningar2018Web_1-10A.pdf