Hälsa / Träning
Publicerat: 2020-10-14

Spaning

Ökad psykisk ohälsa i flera länder under pandemin

Ökad psykisk ohälsa i flera länder under pandemin

Drygt hälften - 51 procent - av de 3 500 personer från sju olika länder som svarat på Ipsos undersökning gjord på uppdrag Internationella Rödakorskommittén (ICRC), uppger att coronapandemin har påverkat deras mentala hälsa negativt. Rapporten “The greatest need was to be listened to: The importance of mental health and psychosocial support during COVID-19”. Här presenteras resultat som visar hur coronapandemin bidrar till en tydligt ökad stressnivå hos individen och ökat lidande för samhällen i stort runt om i världen.
Rapporten belyser också de akuta psykiska behoven hos dem som har varit i frontlinjen för pandemin, sjukvårdspersonal, volontärer, samhällsarbetare, socialarbetare och många andra. Nästan tre av fyra tillfrågade i ICRC:s undersökningen - 73 procent - uppgav att frontlinjearbetare har ett större behov av stöd och vård inom psykisk hälsa än en genomsnittlig person. De utsätts ofta direkt för coronaviruset, arbetar långa timmar och är utsatta för stressiga situationer.
 
Källa: https://via.tt.se/data/attachments/00856/ca5d3918-64ee-470a-9d7f-2102e3db52be.pdf
 
Bild: Press Röda Korset