Hälsa / Träning Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2020-12-15

Spaning

Vego-trend drivs av kvinnor och unga

Vego-trend drivs av kvinnor och unga

Det är främst kvinnor och unga som driver övergången till mer vegetarisk mat. Det visar årets Vegobarometer som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Axfood sedan 2016. Under de fem år som Vegobarometern publicerats har andelen vegetarianer minskat marginellt och andelen veganer ökat något. De stora förändringarna har i stället skett genom att de som äter vegetariskt några gånger i veckan blir allt fler medan de som aldrig äter vegetariskt blir allt färre.
Andelen svenskar som äter vegetariskt 2 - 6 gånger i veckan har på fem år ökat från 19 till 29 procent – och andelen som aldrig äter vegetariskt har minskat från 21 till 12 procent. Totalt äter 56 procent av svenskarna vegetariskt minst en dag i veckan.
Nästan en fjärdedel (23 procent) av konsumenterna uppger att de kommer att fortsätta ändra matvanorna och äta mindre kött under det kommande året. 58 procent anger klimat och miljö som det huvudsakliga skälet, medan 27 procent anger hälsoskäl till minskat köttätande.
Även om förändringen är tydlig i alla grupper finns skillnader mellan könen och olika åldersgrupper. Fler kvinnor än män (10 procent mot 4 procent) är vegetarianer eller veganer. Bland unga är 16 procent vegetarianer medan endast 1 procent av äldre är det. Unga anger också i betydligt högre utsträckning än äldre att det är klimat- och miljöskäl som gör att man planerar att äta mer vegetariskt framöver, medan äldre i högre utsträckning anger hälsoskäl.
 
Källa: https://www.axfood.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/2020/12/vegobarometern-vego-trend-drivs-av-kvinnors-och-ungas-klimatomsorg/
 
Bild: Press Axfood