Hälsa / Träning
Publicerat: 2015-11-16

Spaning

Ökad psykisk ohälsa i Stockholm

Ökad psykisk ohälsa i Stockholm

Stockholms Läns Landsting har publicerat en ny hälsorapport, Folkhälsorapport 2015, där vuxna stockholmare har fått svara på frågor om sin hälsa. Årets rapport visar att medellivslängden fortsätter att öka och allt fler får allt fler friska år. Däremot ökar den psykiska ohälsan. Den förväntade medellivslängden vid födseln har aldrig tidigare varit så hög i Stockholms län. År 2014 var den 85 år för kvinnor och 81 år för män.
Ökningen i medellivslängd drivs sedan flera årtionden av minskad dödlighet i medel- och pensionsåldern istället för, som tidigare i historien, minskad dödlighet bland barn. Det är framför allt dödligheten i hjärtkärlsjukdomar som har sjunkit.
Bland de stora folkhälsoproblemen är depression och ångest de enda som visar tecken på en påtaglig ökning. Hela elva procent av de vuxna kvinnorna i länet och fem procent av männen, eller cirka 100 000 kvinnor respektive 40 000 män, fick en sådan diagnos i fjol, jämfört med sex respektive tre procent år 2006. Även självrapporterad psykisk ohälsa ökar.
Läs mer och ladda hem rapporten på: http://folkhalsoguiden.se/nyheter/folkhalsorapport-2015--beskrivningen-och-analysen-av-halsolaget-i-stockholms-lan/