Värderingar
Publicerat: 2019-09-19

Spaning

Okunnighet om köttets klimatpåverkan

Okunnighet om köttets klimatpåverkan

Enligt FN:s klimatpanel IPCC står animalieproduktionen för 15 procent av världens växthusgaser. Samtidigt står flyget för 4-5 procent.
Trots det tror 60 procent av svenskarna att köttet har liten eller obefintlig påverkan på klimatet.
Men frågan är mycket en generationsfråga. På frågan om köttkonsumtionen i "mycket stor omfattning" har orsakat klimatförändringen svarade 33 procent av de mellan 18 - 29 ja medans endast 1-2 procent av de över 50 svarade ja.
Bland de mellan 18-29 år svarade över hälften att de slutat äta kött eller äter mindre kött för klimatets skull. För de mellan 50-79 år var motsvarande andel en tredjedel.
Det visar en undersökning av SVT som genomförts av Novus.
Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/unga-skippar-kottet-for-klimatet
Bild: Depositphotos