Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2014-09-16

Spaning

Oroliga föräldrar

Oroliga föräldrar

Det råder stora skillnader i hur man upplever dagens föräldraskap jämfört med föräldraskapet en generation tillbaka enligt en undersökning som Philips låtit göra. Bland annat anser 6 av 10 svenskar att barn är mer bortskämda idag. Dessutom tror närmare hälften av de tillfrågade att föräldrar idag är mer oroliga över att något ska hända deras barn och därmed mer överbeskyddande. Föräldrarnas förväntningar på föräldraskapet innan barnens ankomst varierar också påtagligt mellan de som fått barn nyligen och de som fick barn för en generation sedan. Fyrtio procent i åldrarna 36-70 år uppger att deras förväntningar överensstämde med verkligheten. Motsvarande siffra i åldrarna 18-35 år var endast 25 procent.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/philips/pressreleases/foeraeldrar-aer-mer-oroliga-foer-sina-barn-idag-1053917