Shopping
Publicerat: 2015-10-30

Spaning

Populärt e-handla med mobilen

Populärt e-handla med mobilen

E-handel i mobilen blir allt vanligar enligt en undersökning som det svenska programvaruföretaget Episerver låtit göra bland tusen svenskar om deras mobilvanor. När det gäller e-handel så svarar 16 % av användarna att de handlar på mobilsajter, medan 12 % köper via appar, vilket är en uppgång jämfört med för två år sedan. Även bankärendena har flyttat ut i mobilerna. Närmare två av fem som har en smart mobil (38 %) uträttar numera bankärenden med mobilen. Generellt visar undersökningen att det viktigaste användningsområdet för dem som går in på en mobilsajt eller använder en app är att kolla mailen (67 %) och att söka information av olika slag (66 %). Mobilen är också viktig för att läsa och uppdatera sociala medier (54 %), liksom att läsa nyheter (46 %) och lyssna på musik (38 %).
Läs mer om undersökningen här: http://www.episerver.se/knowledge-base/research--reports/svenskar-och-deras-mobilbeteende-2015/