Arbetsliv
Publicerat: 2012-09-12

Spaning

Produktiviteten frodas i hemmet

Produktiviteten frodas i hemmet

En ny studie från Stanford visar att personer som arbetar hemifrån producerar bättre arbetsresultat än de som åker till arbetsplatsen varje dag. Studien genomfördes bland call center-anställda på ett stort kinesiskt företag.
Testgruppen som arbetade hemifrån visade på 13% produktivitetsökning, varav 9.5% berodde på fler arbetade minuter (kortare pauser och färre sjukdagar) och 3.5% från fler mottagna samtal per minut (lugnare arbetsmiljö). Dessutom rapporterades en förbättrad arbetstillfredsställelse.
Detta är en intressant aspekt av hur kontoret håller på att förändras med hjälp av mobila enheter och bredband. Vi har möjligheten att arbeta var vi vill, när vi vill, och därför tappar kontoret i betydelse. Dessutom uppmuntras anställda hos alltfler företag att åtminstone delvis arbeta hemifrån för att minska trafikbelastning och miljöpåverkan som kommer av pendlandet till och från jobbet.