Hälsa / Träning
Publicerat: 2013-10-15

Spaning

Smart dräkt för smärtlindring

Smart dräkt för smärtlindring

Smarta kläder, dvs kläder som förses med olika typer av funktioner, gärna elektroniska, blir allt vanligare. Ny teknik och nya material gör det möjligt att sy in olika typer av tekniska hjälpmedel direkt i kläderna. Ett nytt sådant exempel är hjälpmedelsföretaget Inerventions som, i samarbete med KTH, sjukvård och företag, har utvecklat kroppsdräkten Mollii.
Dräkten är tänkt att användas som ett hjälpmedel mot spasmer och muskelspänning, till exempel för personer med cerebral pares, Parkinsons, MS eller ryggmärgsskador genom att elektroder som är fastsydda på insidan av kläderna ger svag ström som stimulera musklerna. Förhoppningen är att patienter med hjärnskador därigenom ska få smärtlindring av de nya plaggen. Dräkten består av baddräktsmaterial med insydda ledande resår. Svag ström leds sedan via silverledare till 58 elektroder på insidan av dressen och stimulerar musklerna.
Ännu saknas oberoende kliniska tester som visar att metoden verkligen fungerar men företagets egna tester har gett mycket positiva svar.
Läs mer på: http://www.inerventions.se/