Shopping
Publicerat: 2017-11-16

Spaning

Stadskärnan försvarar sin position i handeln

Stadskärnan försvarar sin position i handeln

Nu visar Cityindex att stadskärnan i städerna fortsätter att stå stark och behåller sina marknadsandelar trots ökad andel e-handel och tilltagande digitalisering. Förlorarna är framför allt glest lokaliserad handel och enskilda butiker. I undersökningen har man mätt handeln i 16 stycken stadskärnor, däribland Stockholm, Göteborg och Malmö. Marknadsandelarna har beräknats utifrån kommunernas totala detaljhandelsförsäljning samt en uppskattad e-handelsandel som motsvarar rikets nivå. Analysen visar att e-handeln är vinnaren och har ökat sin marknadsandel med 0,8 procentenheter. Externhandelns marknadsandel steg med 0,1 procentenheter medan stadskärnans marknadsandel var oförändrad.
Cityindex lanserades av HUI Research och Agora under hösten 2017 i syfte att förse marknaden med en objektiv stadskärnemätning. Målsättningen är att Cityindex ska bli rikstäckande på sikt.
Läs mer på: http://news.cision.com/se/hui-research/r/stadskarnan-forsvarar-sin-position-i-handeln,c2391724