Arbetsliv
Publicerat: 2022-01-18

Spaning

Stark framtidstro hos VD:ar, men it-säkerhet oroar

Stark framtidstro hos VD:ar, men it-säkerhet oroar

 
Framtidstron bland världens företagsledare fortsätter att vara stark. Vd:arna spår både ökade intäkter i det egna bolaget och en tilltagande global tillväxt. Samtidigt går arbetet med klimatomställningen för långsamt och cyberhoten skapar oro. Det här är några av resultaten från årets CEO Survey från PwC där 4 446 företagsledare frågats ut om nuläge och framtid.
Hela 77 procent av företagsledarna tror på ökad global tillväxt under det kommande året, både totalt i undersökningen och bland de svenska vd:arna som medverkat.  Även när det gäller det egna bolaget så går optimismen på högvarv. Drygt hälften av företagsledarna är övertygade om att intäkterna kommer att öka under de kommande tolv månaderna, vilket kan jämföras med 36 procent för ett år sedan. I Sverige är signalen än mer tydlig - 64 procent tror att intäkterna kommer öka under det kommande året, vilket kan jämföras med förra året då 33 procent gav samma svar.
Synen varierar dock stort mellan olika branscher i undersökningen. I topp ligger Private Equity-bolagen där nästan sju av tio företagsledare tror på ökade intäkter i det egna bolaget under det kommande året, tätt därefter följer teknikbolagen. Däremot är det endast 45 procent av vd:arna inom bilindustrin och besöksnäringen som signalerar en tro på intäktsökningar under de kommande tolv månaderna.
I årets undersökning har cyberhoten nått samma nivå som hälsorisker när det gäller hot mot företaget under det kommande året. Närmare hälften av vd:arna ser cyberhot och hälsorisker som de största utmaningarna. På tredje plats kommer makroekonomisk instabilitet som anges av 43 procent och därefter kommer klimatförändringar på fjärde plats. Ur ett svenskt perspektiv är bilden delvis annorlunda. Även här är oron främst cyberhot, men klimatförändringar hamnar på en andraplats.
 
Källa: https://www.pwc.se/ceosurvey
 
Bild: Press PWC