Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2022-05-17

Spaning

Stort intresse för kompetens-utveckling

Stort intresse för kompetens-utveckling

Fackförbundet Akavia ställt frågor till medlemmarna, som alla är akademiker, om deras syn på kompetensutveckling och det nya studiestödet. Undersökningen visar att bland akademiker planerar över 80 procent att kompetensutveckla sig de närmaste fem åren. De flesta planerar att utveckla sin kompetens genom en kortare utbildning hos en privat utbildningsanordnare (42 procent) eller genom en intern utbildning hos arbetsgivaren (37 procent). Endast 15 procent tror att kompetensutvecklingen kommer att ske på universitet eller högskola. Ännu färre (2 procent) anger yrkeshögskolan som ett alternativ för kompetensutveckling. Vanligaste motivet för att kompetensutveckla sig är personlig utveckling (33 procent). På andra plats kommer behov av att framtidssäkra kompetensen (31 procent). Nästan lika många (27 procent) anger att det kommer att behövas för det nuvarande arbetet.
 
Source: https://www.akavia.se/siteassets/01-gemensamt/trycksaker-och-broschyrer/omstallning-och-kompetensutveckling.pdf
 
Bild: Depositphotos