Värderingar
Publicerat: 2013-04-11

Spaning

”Suspended coffe” – skänk en kopp kaffe

”Suspended coffe” –  skänk en kopp kaffe

Svenska kaffekedjor börjar nu hänga på den internationella trenden att skänka kaffe till hemlösa. Företeelsen ”suspended coffe” bygger på att kunderna kan betala för en kopp kaffe, men låter bli att dricka den. I stället kan hemlösa komma in och hämta koppen. Stora internationella kedjor som Starbucks erbjuder också denna möjlighet. I Sverige har t ex kedjor som Barista Fair Trade Coffe infört detta.
Företeelsen med att skänka kaffe har annars en lång tradition som uppges (Wikipedia) ha startat i Italien, ”caffe sospeso”. Men det först de senaste åren som det i efterdyningarna av den ekonomiska krisen har fått en större global spridning.