Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2020-02-11

Spaning

Svårt för storföretagen att hitta kompetent personal

Svårt för storföretagen att hitta kompetent personal

Hantverkare, förare, säljare och marknadsförare är några av de yrken som arbetsgivare har svårast att rekrytera till. Och kompetensbristen är påtaglig – drygt sex av tio svenska arbetsgivare, 64 procent, upplever att de har svårt att hitta kompetent personal. Det visar nya siffror från ManpowerGroups globala kompetensbristundersökning Talent Shortage.
Situationen är värst för storföretagen, där hela 89 procent har svårt att rekrytera. Tidigare undersökningar pekar på att de främsta anledningarna till kompetensbristen är en avsaknad av konkreta yrkeskunskaper, otillräcklig erfarenhet samt ett bristfälligt antal sökande.
Läs hela undersökningen: https://via.tt.se/data/attachments/00618/c0f27439-3d85-4033-8fe7-b4a30253c2cc.pdf
Foto: Press Manpower