Mat / Dryck
Publicerat: 2020-09-04

Spaning

Svårt att äta klimatsmart

Svårt att äta klimatsmart

De flesta svenskar vill konsumera hållbar mat, hela 80 % försöker minska sin klimatpåverkan genom hållbara matval i vardagen. Men de flesta tycker det är för dyrt, oavsett inkomstnivå. Andra tycker det är krångligt att veta vad som faktiskt är hållbart. Det hållbara ätandet upplevs också ske på bekostnad av njutning, gemenskap och familjefrid runt middagsbordet. Det visar årets upplaga av Felixbarometern – en studie om hållbarhet och hållbar mat i vardagen.
Undersökningen visar att nästan 8 av 10 tycker att det är svårt att veta vilken mat som är bäst för klimat och miljö, och 7 av 10 anser att det finns mycket motstridig information om matens klimatpåverkan.
Dessutom visar det sig att många konsumenter skäms för att de inte lever tillräckligt klimatvänligt, ca en tredjedel av svenskarna. Bland unga, 18-25 år, är siffran högre, där svarar hälften att de skäms för att de inte lever mer klimatvänligt. Andelen som säger att de skäms för att äta kött har ökat från 4 procent 2013 till 15 procent 2020.
Ett genomgående tema i undersökningen är också att svenskarna har tydliga uppfattningar om vilken typ av mat som är “bra” och “dålig” utifrån såväl hälso- som klimatperspektiv, vilket inte bara skapar onödig stress och ångest, utan även hindrar hållbara val.
Felixbarometern visar även att det finns små hållbarhetsambassadörer i många hushåll i form av barn som ställer krav på hållbara matval. 6 av 10 av föräldrarna i undersökningen svarar att de har påverkats av sina barn att välja hållbar mat.
Undersökningen visar på ett växande intresse för närproducerad mat, något som ökat under coronakrisen och debatten om vår inhemska matproduktion. Svensk mat anses bäst ur ett klimat- och miljöperspektiv, men även för mervärden som god djurhållning och schyssta arbetsvillkor.
 
Källa: https://brands-b.prod.onewp.net/app/uploads/sites/33/2020/09/Felixbarometern-2020_final.pdf
 
Bild: Press Felix