Utbildning Värderingar
Publicerat: 2019-04-09

Spaning

Svensk skog- skydd mot växhuseffekt

Svensk skog- skydd mot växhuseffekt

Den svenska skogen är den största faktorn för att kompensera mot växthuseffekten, där en ökad avverkning ökar nyttan mot växhuseffekt, så länge tillväxten av skog också sker. En studie från Skogforsk, Det svenska skogsbrukets klimatpåverkan påvisar att enbart lämna skog orörd skulle under en viss tid öka lagringen av kol, men efter att träden och skogen blivit fullvuxen kommer det inte att ske någon märkvärd nettobindning av kol. Detta eftersom nedbrytningen av död trädbiomassa balanserar den årliga tillväxten. Tre års koldioxidutsläpp binds på ett år av skogen. Skogsbrukets egna utsläpp av koldioxid ligger på 1 miljon ton per år, varav i Sverige ligger utsläppen på 54 ton koldioxid per år. Vad studien vill påpeka är att mer av biomassan i den avverkade skogen skulle kunna utnyttjas skulle skogsprodukternas klimatnytta kunna höjas till 60 miljoner ton per år genom att avverka skog som är fullvuxen och plantera nya träd som binder koldioxid.
Läs mer: https://www.forskning.se/2019/04/05/skogen-sveriges-forsvar-mot-vaxthuseffekten/