Tekniken väcker frågor om etik

När SIME höll sommarevent de sista dagarna I maj lyftes frågan om etik i flera inslag. Socialentreprenören Joseph Oliver talade om vikten av att ta med humanitära och ekologiska aspekter vid teknikutveckling.Han menar att dagens fixering vid värdetillväxt är galen, eftersom vi mäter värde med trubbiga mått som pengar och räckvidd. I stället behöver man titta på vad jorden tål och inte ta ut mer än jorden kan leverera.

Joseph Oliver förespråkar att man återgår till lokala lösningar för basala behov, som mat och värme. Som exempel lyfte han Kuba, där befolkningen intensivodlade sina täppor när landet levde under hårda sanktioner. I Ryssland lever den traditionen kvar, medan man i länder som Sverige, England och USA nästan helt litar till större strukturer.

Teknik kan vara värdefull för att förbättra levnadsomständigheterna på lokalplanet – exempelvis solceller och vattenreningsutrustning som bygger på avancerad forskning men som blir enkel att använda.

AI måste användas klokt.
– Artificiell Intelligens är ett missvisande namn. AI är inte intelligent. Det bygger bara på vad människan lärt maskinerna. Det kan fungera mycket väl för att ge tidiga signaler om att något håller på att gå snett (Early Warning System), säger han.

Han framhåller att vi behöver diskutera vad som är positiva mänskliga värderingar, och inte lära maskinerna dumheter.
Ett exempel från HR-världen: Kvinnor och äldre kan sorteras bort av maskiner eftersom maskinen matats med data från tidigare rekryteringar.