Reklam
Publicerat: 2020-01-20

Spaning

TV starkaste kanalen för erbjudanden

TV starkaste kanalen för erbjudanden

TV-reklam är numer den reklamform som i högst utsträckning leder till högst utnyttjande av de erbjudanden konsumenterna tar del av. I tidigare undersökningar har det varit en jämn kamp om den positionen mellan direktreklam och butiksreklam, men nu har TV-reklamen tagit över.
En förklaring kan vara att begreppet TV-reklam fått en breddad betydelse för konsumenterna. VOD och streamad program visas ofta på samma skärm som traditionell TV.
Detta framkommer ur en årlig undersökning som Fokus Stockholm genomfört tillsammans med RAM i December 2019. 500 riksrepresentativa konsumenter har ingått i urvalet.