Värderingar
Publicerat: 2020-01-19

Spaning

Unga fruktar kärnvapenkrig

Unga fruktar kärnvapenkrig

Mer än hälften av unga i världen tror att en kärnvapenattack kommer att ske under de kommande tio åren och nästan lika många tror att ett tredje världskrig kommer att bryta ut under deras livstid. Det visar en ny undersökning från Röda Korset (ICRC).
Undersökningen ”Millennials on War” omfattar 16 000 personer i åldrarna 20–35 i 16 länder. I ungefär hälften av länderna råder fred och hälften upplever krig eller konflikt. På uppdrag av ICRC ställdes frågor om dagens och framtidens krig och de värden som ligger till grund för den internationella humanitära rätten, såsom att använda tortyr och attackera civila. Resultaten visar på stor oro bland världens unga för att framtiden ska innebära fler krig och ökat mänskligt lidande.
Uppmuntrande är att 74 procent av de svarande tror att de flesta krig kan undvikas. Nästan samma andel tror att det finns ett behov av att sätta gränser och regler för hur krig får utkämpas.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/unga-fruktar-karnvapenkrig
 
Foto: Press Röda Korset