Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2018-10-30

Spaning

Vegetariskt fortsätter att öka

Vegetariskt fortsätter att öka

Vi äter mer och allt oftare vegetarisk mat, även om antalet vegetarianer inte ökar. Nästan var tredje svensk äter vegetariskt minst två gånger i veckan. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Axfood. Det är tredje året i rad som Axfood presenterar sin Vegobarometer.
Av årets Sifo-undersökning framgår att andelen svenskar som äter vegetariskt minst två gånger i veckan har ökat från 19% till 24% från 2016 till 2018, samtidigt som andelen som svarar att de aldrig äter vegetariskt har minskat från 21% 2016 till 17% under samma tid.
Undersökningen visar på stora könsskillnader. En fjärdedel av männen (24%) anger att de aldrig äter vegetariskt. Motsvarande andel bland kvinnor är 10%.
Samtidigt som antalet flexetarianer ökar, alltså de som äter kött men väljer vegetariskt en eller fler gånger i veckan, är andelen vegetarianer stabil. 6% anger att de antingen är vegetarianer eller veganer även om andelen veganer är mycket liten, inte ens 1 %.
Precis som tidigare år är det främst kvinnor, yngre och boende i storstäder som framför allt äter veterariskt.
Fler slutsatser från undersökningen:

  • En fjärdedel av svenskarna planerar att äta mindre kött under det närmaste året. Bland kvinnor är andelen så hög som var tredje.
  • Det främsta skälet är miljö- och klimathänsyn. Män anger i högre utsträckning hälsoskäl som anledning till en mer vegetarisk kost.

 
Källa: http://news.cision.com/se/axfood/r/vegotrenden-2018--mer-och-allt-oftare,c2658695