Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2019-10-16

Spaning

Yngre dricker mindre alkohol än äldre

Yngre dricker mindre alkohol än äldre

En ny rapport, ”Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004–2018" från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning visar att gruppen 17-29 år dricker i genomsnitt fyra gånger per månad medan personer mellan 65 och 85 år i genomsnitt dricker sex gånger per månad. Däremot dricker de yngre sig berusade i högre utsträckning. Rapporten visar också att den totala alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat bland personer över 65 år (65-85 år).
Om man ser till hela befolkningen så har den totala konsumtionen av alkohol minskat successivt i Sverige mellan 2004 och 2018. Nedgången är störst för män under 50 år. Män dricker fortfarande mer än kvinnor i alla åldersgrupper, men skillnaderna mellan hur män och kvinnor dricker har minskat med tiden.
Rapporten visar även att de som dricker smugglad alkohol och hemtillverkad sprit har mer omfattande alkoholvanor än övriga konsumenter. Detta förklaras delvis av att det främst är yngre respektive män som dricker smugglad alkohol och hemtillverkad sprit, men även av att denna grupp, oavsett ålder och kön, i högre grad tenderar att söka sig till sådana källor.
 
Läs rapporten: https://www.can.se/Publikationer/rapporter/befolkningens-sjalvrapporterade-alkoholvanor-20042018/