Media Reklam Teknik / Prylar
Publicerat: 2023-11-07

Spaning

Yngre gillar personaliserad kommunikation

Yngre gillar personaliserad kommunikation

En rapport från Optimizely visar att tre av fyra unga gillar personaliserad kommunikation från företag, vilket får dem att dela med sig av mer personlig information online. Enligt undersökningen uppger 74 procent av respondenterna i spannet 18 - 25 år att de älskar eller gillar personlig reklam från varumärken. I åldersgruppen 61-80 år uppger endast 14 procent detta.

Enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2023 så kan man se att unga mer än gärna lämnar ifrån sig sin personliga data i utbyte mot personaliserad kommunikation från företag. Detta trots att det är den generationen som vuxit upp med internet och vet vad som kan gå snett ifall man överlämnar sin personliga data till fel webbplats.

Undersökningen

Vad tycker du generellt om personaliserad kommunikation från varumärken?

18-25 år        61-80 år

Jag älskar/gillar det                                  74%               14%

Jag gillar det inte/Ogillar starkt                10%               54%

Neutral/Ingen åsikt                                  16%               32%

 

Om ett företag eller en organisation regelbundet skulle erbjuda dig tjänster eller produkter som var anpassade till dina behov och intressen, skulle det då göra dig mer lojal mot det varumärket?

18-25 år        61-80 år

Ja                                                              66%               17%

Nej                                                            16%               47%

Vet inte/osäker                                         18%               36%

 

Källa: https://news.cision.com/se/optimizely/r/yngre-generationen-forvanansvart-positiva-till-personalisering,c3867148

 

Bild: Press Optimizely