Arbetsliv
Publicerat: 2023-03-25

Spaning

Allt fler intresserade av att frilansa

Allt fler intresserade av att frilansa

Siffror från frilansbolaget Cool Companys visar att allt fler ser sig om efter en extra inkomst för att dryga ut kassan. Tendensen märks även tydligt på frilansmarknaden där en rejäl ökning av aspiranter nu syns för att antingen försöka ta uppdrag vid sidan av eller som ny arbetsform. På företagets plattform har 67 procent fler registrerat sig för att kunna fakturera utan företag under början av 2023 jämfört med 2022.

Sett till jämförelser mellan kvinnor och män syns en rejäl ökning bland båda grupperna, men majoriteten är män. Rent åldersmässigt är det unga i åldrarna 18–29 år som är den största gruppen av nya aspirerande frilansare, men gruppen 30–49 år kommer kort därefter. Sett till yrken är uppdrag inom foto, marknadsföring och författare av olika slag t.ex. copywriter vara populärast.

Den ökade frilanstrenden som en tendens av lågkonjunktur varken börjar eller stannar i Sverige. Inom bolaget kan man även se att samma trend syns i andra länder som t.ex. Storbritannien där frilansaktiviteten också ökar rejält. Antal frilansare i Storbritannien genom Cool Company ökade med 42 procent och antal skickade fakturor gick upp med 39 procent i februari jämfört med samma månad 2022.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/cool-company/pressreleases/cool-companygruppen-redovisar-oekar-antalet-registrerade-frilansare-med-67-procent-3240762

 

Bild: Depositphotos