Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2019-06-17

Spaning

Allt fler vill vara vegetarianer

Allt fler vill vara vegetarianer

Företaget Food & Friends har nu presenterat sin matrapport 2019. Matrapporten bygger på en statistiskt säkerställd undersökning bland drygt 1 000 svarande. I rapporten uppges att vegetarianism har blivit ett så starkt begrepp i tiden att alla behöver förhålla sig till begreppet. Bland annat visar det sig att 26 procent av dem som säger sig vara vegetarianer i själva verket äter kött några gånger i veckan. Även bland dem som säger sig vara veganer visar undersökningen en liknande tendens. Åtta procent av dem som säger att de är veganer äter kött någon eller några gånger per vecka. Det har lett till att man nu lanserar begreppet ”pseudovegetarianer”.
Rent konkret och ”på riktigt” är det så att ungefär fem procent av den svenska befolkningen är totalt vegetarianer – medan två procent är veganer. Bland de yngre är siffran högre – i gruppen 15-24 år är tio procent vegetarianer.
 
Läs mer: http://www.foodfriends.se/matrapporten-2019/