Arbetsliv
Publicerat: 2021-08-25

Spaning

Allt svårare hitta rätt kompetens

Allt svårare hitta rätt kompetens

Tre av fyra svenska arbetsgivare, 76 procent, upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens – trots historiskt hög arbetslöshet till följd av pandemin. På global nivå är motsvarande siffra 69 procent, vilket motsvarar den största kompetensbristen på 15 år. Det visar Talent Shortage, en global undersökning som genomförs på initiativ av ManpowerGroup och baseras på intervjuer med mer än 45 000 arbetsgivare i 43 länder.
På global nivå uppger 69 procent av arbetsgivarna att de lider av kompetensbrist, vilket är den högsta siffran sedan undersökningen startade år 2006. Värst drabbade är europeiska storföretag med över 250 anställda. Bara 14 länder upplever en högre kompetensbrist än Sverige. I Frankrike är kompetensbristen 88 procent, följt av Rumänien och Italien med 86 respektive 85 procent.
Redan före covid-19 var arbetsmarknaden i stor förändring, och med pandemin som katalysator innebar 2020 det största skiftet i arbetsmarknadens kompetensbehov sedan andra världskriget, internationellt sett. Digitaliseringen medför att branscher som IT och data lider ständig brist på relevant kompetens, medan mjuka förmågor som initiativtagande, relationsbyggande och stresstålighet blir mer eftertraktade när många förväntas jobba på distans.
 
Källa: https://go.manpowergroup.com/talent-shortage
 
Bild: Press Manpower