Hälsa / Träning
Publicerat: 2016-05-30

Spaning

Big data ger insikt om matvanor och hälsa

Big data ger insikt om matvanor och hälsa

Konsumenter lämnar digital information löpande om matinköp, tillagning och ätvanor. All denna information kan ge vägledning i vad vi äter och varför. Förhoppningen är att det ska ge underlag för att vidta åtgärder för förbättrad hälsa.
Projektet Richfields sammanför forskare från 12 länder och 16 projektpartners. Projektet ska löpa under tre år och är finansierat av EU. Bland annat ska det mynna ut i en konsumentdataplattform.
Man hoppas besvara viktiga frågor som är samhällsutmaningar inom kost och hälsa. Några områden är hjärt- kärlsjukdomar, fetma och även frågor om hållbarhet.
Se pressrelease: http://www.richfields.eu/press-release-richfields-exploring-big-data-for-understanding-consumer-food-habits-health/
Gå till projektet: http://www.richfields.eu/