Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2018-05-08

Spaning

Dataskydd viktigt för svensken

Dataskydd viktigt för svensken

Majoriteten av svenskarna ser positivt på myndigheternas digitalisering - men bara en av fyra känner sig trygg med hanteringen av personlig data. Det visar en ny SIFO-undersökning om digitalisering inom offentlig sektor som Tieto låtit genomföra.
Undersökningen genomfördes bland 1000 svenskar och visar att majoriteten, 70 procent, överlag är positiva till den pågående digitaliseringen inom myndigheter, kommuner och landsting. Införandet av AI för att utföra arbetsuppgifter som hittills hanterats manuellt av offentligt anställda är dock något som verkar dela svenskarna – 30 procent ställer sig positiva och 36 procent negativa till utvecklingen.
För många är hanteringen en angelägen fråga – 7 av 10 ser det som viktigt att veta vilken information som finns lagrad om dem och hur datan används. Men bara 4 av 10 är trygga med myndigheternas datahantering.
Läs rapporten på: www.tieto.se/medborgare