Värderingar
Publicerat: 2016-02-03

Spaning

Den personliga integriteten ska stärkas

Den personliga integriteten ska stärkas

En statlig offentlig utredning har genomförts för att undersöka hur skyddet av den personliga integriteten kan stärkas. Ett betänkande har nu lämnats till justitieministern.
Utredningen har kommit fram till att den digitala värld vi lever i idag är positiv för yttrandefrihet och demokrati. Men den utgör också en fara för brott mot den personliga integriteten.
Utredaren Gudrun Antemar har i utredningen kommit fram till ett antal områden som behöver ses över för att stärka det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet.
Dessa områden är:
- En ny straffbestämmelse om olaga integritetsintrång utanför det grundlagsskyddade området behövs
- Ett utvidgat ansvar för olaga hot
- Ofredandebestämmelsen ska gälla fler fall
- Ärekränkningsbrotten ska skydda anseendet, självkänslan och värdigheten
- Straffansvaret för den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla utvidgas
- Rätten till brottsskadeersättning ska utvidgas till grovt förtal
Läs debattartikel på DN: http://mobil.dn.se/debatt/sa-kan-hatet-pa-natet-stoppas-med-nya-lagar/
Läs om utredningens syfte: http://www.sou.gov.se/ju-201410-utredningen-om-ett-modernt-och-starkt-straffrattsligt-skydd-for-den-personliga-integriteten/